Dirigenten-historie

Bernard Slofstra

Vanaf de oprichting in 1994 stond het koor onder de zeer bekwame leiding van Bernard Slofstra uit Roden. Een echte zang- en koordocent, die vanaf het begin heeft gewerkt aan stemvorming en een mooie koorklank. Slofstra haalde in 1995 het diploma Amateur-Koordirigent, studeerde vervolgens voor het praktijkdiploma Koordirectie en was/is werkzaam als docent Koristenopleiding, docent piano- en stemvormingslessen en dirigent van verschillende koren.
Hij nam na bijna tien jaar in 2004 afscheid van het koor, in verband met het aanvaarden van een dirigentschap van een oratoriumvereniging.

Ronald Kedra
Sinds eind 1994 stond het koor onder leiding van Ronald Kedra, die naast dirigent ook uitvoerend pianist is. Onder hem is het koor zich nog meer op muzikaliteit en koorklank gaan richten.
Als het koor bij uitvoeringen pianobegeleiding nodig had, werd die vrijwel altijd uitgevoerd door de echtgenote van de dirigent, Olga Karelova.
Beide musici zijn afkomstig uit Rusland, waar ze de eerste fase van hun pianostudie hebben afgerond. In 2004 zijn ze beiden met indrukwekkende cijfers (9,5 en 10) afgestudeerd aan het Noord-Nederlands Conservatorium te Groningen (nu Prins Claus Conservatorium geheten).
I
n 2006 haalden beiden de titel “Master of Music” aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Eind 2011 stopte het dirigentschap van Ronald Kedra.

Aletta Kwant
De eerste helft van 2012 stond het koor onder leiding van Aletta Kwant uit Assen. Zij
studeerde Schoolmuziek aan de conservatoria in Zwolle en Tilburg. Daarnaast voltooide zij de Meerjarige Dirigentenopleiding van de SNK. Tijdens haar opleiding Schoolmuziek is zij de koorwereld ingestapt en sinds 1987 heeft zij aan diverse koren leiding gegeven: cantorijen, gemengde koren (waaronder het Gemengd Dameskoor Groningen), kinderkoren, kerkkoren, ouderenkoren en een jongerenkoor.


Edwin Velvis

Van september 2012 t/m december 2017 dirigeerde Edwin Velvis het koor. Tijdens een reis naar Cambridge in 1989 maakte hij kennis met de Engelse koormuziek. Dit was de aanleiding om muziek te gaan studeren en vooral om te gaan zingen. Al snel raakte hij betrokken bij het Roder Jongenskoor waarbij hij ruim tien jaar als bas heeft gezongen. Hiernaast zong hij bij The Gents dat is ontstaan uit een concertreis naar de Verenigde Staten in 1996. Edwin studeerde Schoolmuziek, zang en koordirectie aan het Stedelijk Conservatorium in Groningen, waarvoor hij in 1996 slaagde, en bij de SNK te Utrecht. 

Edwin volgde zanglessen bij o.m. Bouwe Dijkstra en Frans Huyts. Momenteel is hij als dirigent werkzaam bij een verschillende koren en koorprojecten, geeft hij zangles en verzorgt hij regelmatig workshops stemvorming bij koren en geeft hij cursussen aan (koor)zangers. Hiernaast was hij als docent muziek verbonden aan het R.O.C. Menso Alting te Groningen.