Over het koor

Mannen gezocht!
Voor ons koor met veel sopranen en alten zoeken we nog enkele mannen, zowel voor de tenoren als voor de bassen!

Je kunt vrijblijvend kennismaken: maximaal drie keer meedoen, waarna je de beslissing neemt.

 

Leden
Algemeen gemengd zangkoor In Between heeft rond de vijftig leden, met een heel gering verloop. Er zijn op dit moment 19 sopranen, 19 alten, 5 tenoren (waaronder enkele vrouwelijke) en 8 bassen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Op dit moment is er vooral behoefte aan tenoren en bassen.

Bij nieuwe leden wordt na enige tijd de stemsoort definitief bepaald door de dirigent (eerste of tweede sopraan, etc.).

Repetities
De repetities worden gehouden op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur (met een pauze van een kwartiertje om 21.00 uur). U mag altijd langskomen om vrijblijvend enkele repetities bij te wonen.
Plaats van repetitie is de Hoeksteen aan de Lindensteinlaan in Leek.
Via deze website wordt digitaal oefenmateriaal aangeboden, zodat leden thuis hun partijen kunnen instuderen. In het voorjaar wordt een studiedag gepland.


Vakanties

Tijdens de schoolvakanties wordt niet gerepeteerd. Het aantal repetities is 40 per jaar (incl. studiedag). Aan het begin van het jaar wordt aan de leden een repetitieschema uitgereikt. 


Contributie

De contributie bedraagt 15,00 euro per maand. Het lidmaatschap geldt voor een geheel kalenderjaar en moet schriftelijk voor 1 juli of voor 1 december worden opgezegd.

 

Bestuur en commissies

Bestuur
Alberdien Veenstra (voorzitter)
Tineke Drenth (secretaris)
Annie Kort (secretaris)
Fred van der Heijden (penningmeester)
Bert van der Molen (penningmeester)
Sander Bergsma (vice-voorzitter)
Kees Rosier (PR-zaken)

Muziekcommissie
Hendrik Huisman, Hilly Wiegman en Marijke van der Zoo de Jong

Kledingcommissie
Anneke van Dijk en Tineke Drenth

Decoratiecommissie
Sjaan Delamarre, Lucas Hillebrands, Marianne van Kerkvoorde, Hedwig van de Wolfshaar en Els van der Woude

Lief- en leedcommissie
Marianne van Kerkvoorde, Els van Loenen en Jannet Mastenbroek

PR-commissie
Jur Engels en Kees Rosier

Webmaster
Adriaan Buurke